Spektrometre

Yüksek Doğruluklu Metal Analizi için ilk Optik Emisyon Spektrometresi, MEE Şirketi tarafından İmalat.

Yararları

*Tüm demir içeren ve içermeyen metallerin alaşımlarının tek veya kaç taban olarak analiz kabiliyeti

*MBH, BAS, NIST, BRAMMER gibi firmalardan en iyi standart ve SUS numuneler kullanımıyla   spektrometrenin Kalibrasyon ve rekalibrasyonu

*Alaşım planlarını belirtmek, spektrometre makinesinin elementlerinin türü ve saysını metalürji laboratuarları, döküm sanayileri ve fabrikaları ve araştırma merkezlerinin ihtiyacı ve siparişine göre belirlemek

*Fe bazında B, N elementlerini ölçebilme becerisi Kabiliyeti

*Argon gazı en uygun kullanımı

YAZILIM ÖZELLİĞİ

*Windows XP, Windows 7 için kolay yükleme

*Yazılımın farklı bölümlerine kolay erişim

*Sadece bir standart veya sus numunesi ile rekalibrasyon

*Type standart yöntemiyle standart numuneye göre çok net analizin düzenlenmesi

*Analiz sayfasında, anlık olarak spektrometre ısısı ve elektronik devre ve vakum miktarı ile ilgili parametrelerin kontrolü ve gösterimi

*Analiz sonuçlarına kolay erişim, kayıt ve excel ve pdf formatlarına dönüştürmek

*Yönetim ve opratör ulaşımı açısından Yazılıma çeşitli ulaşma düzeylerine sahip

TEKNİK ÖZELLİKLER

*140-750 nm dalga boyunda elementlerin tanımlanması

*Kaçlı CCD optik sistem 30 pm çözünürlükle

*6-10 Pa arasında spektrometre ortamında kontrollü vakumlu ortam sistemi

*Dijital spark güç kaynağı, 100-800 Hz ferekans ve maksimum 80A Akımla

*Spektrometre ısısının otomatikkontrolü, Paschen-Runge mount dizilişine göre

*Spark durumunda argon gazı tüketimi 5 lit/min

*Argon gazı kalitesi % 99,999 ve giriş basıncı 6 bar dır

*Çeşitli boyutlarda numuneler için ayarlanabilir bir tutucu kullanır