Torna makinesi

Tüm metal numuneleri bir spektrometre ile analiz için önceden hazırlanmalıdır.Bu amaç için özel olarak tasarlanmış ve üretilmiş kuru bir torna tezgahı gerektirir.Torna makinesi, örneklerin şekli, boyutları, boyutu ve sayısı ile orantılı olmalıdır. Bu cihaz, tüm bu parametreler göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.

Bu makinenin kullanıcıları bakır ve alüminyum baz analiz cihazına sahip laboratuvarlardır. Üretim, kontrol, tasarım ve imalatta malzeme analizi sonuçlarının doğruluğu ve güvenilirliğinin önemi nedeniyle, analizörün kalitesine ek olarak, numune hazırlama makinesinin koşulları ve kalitesi test için çok önemlidir. Sonuç olarak, numunenin hazırlanması sırasında numunenin yüzeyinde yabancı maddeler kalmamalı ve numunedeki elementler, hazırlama sırasında oksitlenmemelidir ve en önemlisi, analiz ortamında saf argon gazı kullanılması nedeniyle, numune yüzeyi gaz sızmaması için pürüzsüz ve cilalanmış olmalıdır.Bu arada, makine son derece güvenli ve hızlı olmalıdır.